Právní upozornění

Myslete globálně, jednejte lokálně a snadno rozšiřujte své podnikání na nové trhy.

Nezávisle na právech a povinnostech smluvně převzatých každým klientem se uživatel služby zavazuje používat stránky v souladu se zákonem, nepoužívat je k jinému účelu, než ke kterému jsou určeny, a vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo bránit jejich běžnému používání. Stránky nesmí být v žádném případě používány k poškozování práv a zájmů třetích osob nebo společnosti DATALYSE GROUP LTD, ani k provádění nezákonných nebo protichůdných činností vůči trhu nebo socioekonomickým pravidlům. Uživatel se zdrží získávání údajů nebo informací prostřednictvím jiných postupů nebo aplikací, než které jsou povoleny a poskytovány na těchto webových stránkách.Společnost DATALYSE GROUP LTD si vyhrazuje právo odebrat nebo pozastavit službu těm uživatelům, kteří nedodržují některá zde uvedená pravidla používání nebo jiná, která by mohla být považována za podobná. Uživatel bere na vědomí, že společnost DATALYSE GROUP LTD není odpovědná za obsah nebo informace třetích stran, které se mohou objevit na jejích webových stránkách, ani za případné přerušení nabízených služeb z technických důvodů nebo vyšší moci. Společnost DATALYSE GROUP LTD nemůže zaručit soukromí a bezpečnost při používání stránek, ani zabránit tomu, aby neoprávněné třetí strany znaly vlastnosti a/nebo okolnosti používání stránek uživateli. Společnost DATALYSE GROUP LTD nemůže kontrolovat ani zaručit nepřítomnost počítačových virů nebo jiných nežádoucích prvků, které by prostřednictvím stránek mohly způsobit změny nebo poruchy v hardwarových nebo softwarových systémech uživatelů, přičemž je vyloučena jakákoli odpovědnost za škody, které by mohly být z tohoto důvodu způsobeny. Stránky mohou při procházení webu používat soubory cookie a systém může po registraci rozpoznat prohlížeče použité k přístupu na stránky. V každém případě má uživatel možnost zabránit instalaci souborů cookie na svůj pevný disk. V případě, že je uživatel klientem jedné nebo více služeb poskytovaných společností DATALYSE GROUP LTD, uživatel zmocňuje společnost DATALYSE GROUP LTD, aby na webových stránkách uvedla, že uživatel je klientem služeb společnosti DATALYSE GROUP LTD, a aby na webových stránkách zveřejnila výsledky a informace získané ve vztahu k uživateli prostřednictvím služeb poskytovaných společností DATALYSE GROUP LTD. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se používání těchto stránek zašlete e-mail na adresu: [email protected] V souladu s ustanoveními článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou níže uvedeny všechny potřebné informace o správci webových stránek: - Název společnosti: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Sídlo: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Spojené království. - Spojené království Číslo společnosti 11460587 - E-mailová adresa: [email protected]

Jste připraveni?

Vytvořte si nyní účet Datalyse
Děkujeme! Vaše podání bylo přijato!
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.
Začněte ve 3 jednoduchých krocích
Bez stálosti
;